Menu Sluiten

Veiligheid


Veiligheid

Informatie over veiligheid:

Het behouden van veiligheid in een magazijn blijft een abstract idee. De verantwoordelijkheid van het management voor het bereiken van een veilige werkomgeving moet noodzakelijkerwijs een analyse inhouden van de gevaren, risicos en kwetsbaarheden waarmee de werknemers in het magazijn te maken hebben. Het identificeren van de juiste hulpmiddelen om dit te bereiken is van cruciaal belang. Veilige en ergonomisch vriendelijke werkplekuitrusting voor al het personeel.

Een degelijk systeem van magazijnbeheer en veiligheid, ondersteund door een doeltreffende handleiding voor veiligheid op de werkplek, moet de nodige resultaten opleveren in overeenstemming met de wettelijke en sociale verplichtingen en het bedrijfsbeleid.

Veiligheid in magazijnen is een belangrijk aandachtspunt voor de meeste bedrijven, ongeacht hun grootte of bedrijfstak. Er zijn tal van gevaren die werknemers kunnen treffen en hun vermogen om veilig en productief te werken kunnen beperken. Het gaat onder meer om ongelukken bij uitglijden en vallen, giftige gassen, stroompieken, chemicaliën en vloeistoffen, snijden of slaan van spijkers en gevaarlijke machines zoals vorkheftrucks. Sommige van deze gevaren kunnen worden beperkt door de zichtbaarheid te verbeteren en gevaren te vermijden door de vloer, de verlichting en de algemene indeling van het magazijn te verbeteren.

Er zijn echter enkele onvermijdelijke gevaren voor de veiligheid in magazijnen, zoals brand en explosie. Daarnaast zijn er nog andere algemene risico´s die werknemers misschien niet kunnen identificeren en dus ook niet kunnen beheersen.

Veiligheid in magazijnen is een belangrijk aandachtspunt voor elk bedrijf of organisatie, ongeacht de grootte en de sector. Veiligheid in magazijnen verschilt van die van de traditionele gezondheidsomgeving en veiligheidsomgeving van de werkplek. Het belangrijkste verschil is dat de veiligheid van een magazijn wordt bepaald door vele factoren, waaronder het soort producten dat wordt opgeslagen en de manier waarop de producten worden opgeslagen.

Veiligheid in magazijnen omvat daarom drie hoofdelementen, namelijk fysieke veiligheid, chemische veiligheid en bio veiligheid. Fysieke veiligheid heeft betrekking op de fysieke structuren en uitrusting van het magazijn. Info over veiligheid

De discipline van Veiligheid

Fysieke veiligheid heeft betrekking op aspecten zoals wachthuisjes en waakhonden, alarmen en omheiningen. Dergelijke fysieke beveiligingen zorgen voor de veiligheid van de magazijnmedewerkers en de magazijninventaris.

Voor de magazijnindustrie is het verplicht voor alle magazijneigenaren en magazijnexploitanten om te zorgen voor de implementatie van fysieke veiligheidsmaatregelen.

Chemische veiligheid is een ander belangrijk element van de veiligheid in magazijnen. Het omvat het beleid en de procedures met betrekking tot het controleren van de toegang tot gevaarlijke en gecontroleerde stoffen.

Controlemaatregelen voor chemische veiligheid omvatten fysieke barrières, gesloten systemen voor de overdracht van chemische stoffen en gesloten systemen voor de overdracht van geneesmiddelen. Bioveiligheid is een ander facet van de veiligheid in magazijnen.

Het heeft betrekking op de algemene gezondheid en het welzijn van de werknemers en op de bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid.

Het is de verantwoordelijkheid van elke werkgever om te zorgen voor veilige en zekere arbeidsomstandigheden voor zijn magazijnmedewerkers. Deze verantwoordelijkheid vereist de totstandbrenging van een veilige omgeving waarin de werknemers hun werk comfortabel en veilig kunnen verrichten. De veiligheid in het magazijn moet op alle niveaus worden gewaarborgd, van de manager tot de magazijnmedewerker. Effectief management en trainingsprogrammas zijn essentieel voor het effectieve beheer van de magazijnomgeving.

Magazijneigenaren moeten alle nodige stappen ondernemen om de werkomstandigheden voor hun magazijnmedewerkers veilig te houden. De vereisten van elke industrie en de betrokken gevaren zullen de veiligheidseisen voor het magazijn dicteren.

Meer info over veiligheid nu op www.mva.be.

Tags

Hoestschermen | Hygiene Scheidingswand | Hygienische Scheidingswand | Leveranciers Hoestschermen | Leveranciers Milieuvriendelijke Oplossingen | Leveranciers Spatschermen | Leveranciers Verplaatsbare Sch |